14. desember: Worker’s Club (1925) / Activist Club (2007)

Chto Delat? / Hva må gjøres?

3b88dbe284

0910-vilensky12

Chto Delat? Activist Club, 2007 (Van Abbemusem, Eindhoven, Nederland)

RdchnkoClub

Rodchenko, Worker’s Club, 1925 (verdensutstillingen i Paris).

Tittelen på verket påkaller den temporale kondisjonen av å se fremover og tilbake på samme tid. Man kan også si, via Susan Buck-Morss, at tittelen og verket holder det gamle språket som man kritiserer vår status quo med oppdatert. Activist Club refererer nemlig til Rodchenkos Worker’s Club fra 1925. Men Activist Club fornyer det klassiske Marxistisk-leninistiske språket på en måte som, i følge Chto Delat?s talsperson Dmitri Vilensky, er kompatibel, men samtidig transformerende i en kunstkontekst. Fornyelsen av pre-Stalinistiske uttrykksformer er ett av mange utgangspunkt for å forstå Chto Delat? som kunstinitiativ. Chto Delat?, som består av mange arbeidsgrupper (soviets), ønsker å reorganisere venstresiden med hensikt å gjenoppdage iboende frigjøringspotensialer. Om samspillet mellom fortid og fremtid, seer og verk, introduserer Vilensky verket som følgende:

”Vi foreslår skapelsen av et rom orientert mot et aktivt møte med kunsten. Viktigst for oss, inkluderer dette en alternativ tidsøkonomi, en tidstransformasjon med hensikt å lage insentiver for lesning, diskusjon, analyse og filmvisninger.”

For Chto Delat? er gruppens kunstneriske og politiske prosjekter uatskillelige på en måte som med selvbevissthet refereres til som propagandistisk. Gruppen er nemlig enig med Boris Groys, som i introduksjonen til Art and Power påstår at et kunstverk kun kan produseres og presenteres til offentligheten på to måter: som salgsvare eller som et verktøy for politisk propaganda. Chto Delat? tar standpunkt i manifestet som ligger ute på nettsiden, ved å deklarere at alt som er produsert for salg umulig kan være kunst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *