17. desember: India og Pakistan samarbeider om Paviljong opp mot Venezia-biennalen 2015

Det er ikke bare Malala, Satyarthi og den Norske Nobelkomiteen som understreker viktigheten av et samarbeid mellom India og Pakistan. Under den ladede tittelen ”My East is your West” representerer kunstner Shipla Gupta fra Mumbai og Rashid Rana fra Lahore et Indisk-Pakistansk samarbeid på Palazzo Benzon ved Venezia-biennalen (9. mai – 22. november 2015).

Hverken India eller Pakistan er veletablerte land i Biennalens kontekst. For Pakistan blir det den første offisielle representasjonen siden 1956, mens det for India blir det andre offisielle bidraget på tross av at landet har deltatt i 8 uoffisielle utstillinger tidligere. Men 2015-utgaven blir også spesielt historisk for de to landene på grunn av deres konfliktfylte forhold til hverandre. Et kunstnerisk samarbeid vitner om vilje til å mediere og overkomme dårlige diplomatiske relasjoner landene har til hverandre.

 

Tverrfaglighet står sentralt i Shilpa Guptas (1976) kunst, som omfatter video, lyd, fotografi og performance. Globalisering, landegrenser og identitet står som sentrale tema i kunstnerskapet, men problematiseringer og eksperimenter med medier og teknologi kommer også frem gjennom verkenes materialitet og møte med seerne. Gupta har tidligere hatt soloutstillinger ved Kunstnernes hus (Ida Kierulf, 2014), Galeria Sangigimano (2014), og Arnolfini (Nav Haq, 2012).Hun har i tillegg deltatt på den 8. Berlin-Biennalen (Juan Gaitàn, 2014), Younger Than Jesus Triennale (Hou Hanru, 2009), Gwangju Biennale (Okwui Enwezor, 2008), og Yokohama Triennale (Hans Ulrich Obrist, 2008).

6298506167_6d6bdf1743_b

Shilpa Gupta, “Your Kidney Supermarket,” 2004. (Flickr, Transmediale.04, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0))

Fragmentering og montasje står sentralt i Rashid Ranas (1968) kunstpraksis, gjennom konseptuelle koblinger mellom fotografi, video, installasjon og maleri. Verkene åpner opp for nye fortolkninger av kjente bilder, ofte fra Pakistansk populærkultur, gjennom å problematisere og dekonstruere bildet som helhet og bildet som fragment. Rana har hatt soloutstillinger ved blant annet Lisson Gallery (London, Whitechapel Gallery (London), Musèe Guimet (Paris), Saatchi Gallery (London), Asia Society (New York), og House of World Cultures (Berlin).

5746455433_2f9c9a3663_z

Rashid Rana, “Ommatida III” 2004, (Flickr, Applied Nomadology, 2.0 Generic (CC BY 2.0))

Utstillingen ved den 56. Venezia-biennalen blir organisert av Gujral Foundation, som for øvrig ble stiftet av sønnen og svigerdatteren til modernisten Satish Gujral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *