Bidra til papirutgaven?

Kunne du tenke deg å skrive en artikkel til vårt neste nummer? Neste utgave av Paragone skal ha tema “MYTE” – som kan tolkes i begrepets bredeste forstand. Presenter bidraget ditt innen 31.01.14 på vår mail:

tidsskriftet-paragone@ifikk.uio.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *