Den syvende luken i julekalenderen åpner nettversjonen av den syvende utgaven av Paragone

Les den syvende utgaven av Paragone på nett på denne syvende dagen i desember. “Denne utgaven av Paragone beskjeftiger seg med et av de fundamentale og konstituerende aspektene ved kunstproduksjon overhodet. Rom. Rom er denne litt nebuløse og abstrakte størrelsen som på en eller annen måte griper inn hva det vil å jobbe med, i og rundt gjenstander. Virkeligheten i det hele tatt er på sett og vis skapt i spenningen mellom ting og tomrom, nærvær og fravær.” (Simen K. Nilsen, redaktør)

Få med deg bidrag skrevet av Nils Ohlsen, Dag Solhjell, Eva Stachel, Simen K. Nilsen, Ragnhild Brochmann, Linn Borgen, Camilla Christensen, Fredrik Borgen, Eilif Salemonsen og Susanne Lange.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *