Dette mener Paragone du bør få med deg i mars 2015

Selv i bittelille Oslo myldrer det av mindre og større utstillinger, vernissager og seminarer som er verdt å få med seg. Men hva bør man som ung kunstinteressert prioritere å skrible ned i Moleskine-kalenderen? Paragone gir deg en liten pekepinn på hva som beveger seg i kunst-Oslo den kommende måneden. Dette er en lang liste. Redaksjonen har derfor kommet med tre anbefalinger i tillegg til en mer generell liste.

Paragone anbefaler: 2. mars kl. 19.00

Akademirommet: Beasts and Pets: Weapons of Solidarity. Presentations @ Kunstnernes Hus

correct

Åpning 2. mars – utstillingen står t.o.m. 8. mars, besøk ved avtale.
Kontaktperson: Ksenia Aksenova

Ved Kunstakademiet i Oslo er utstillingsvirksomhet en sentral del av programmet. Siden 2013 har Kunstakademiets galleri vært etablert ved Kunstnernes Hus. Akademirommet blir et eksperimentelt visningsrom for både studenter, professorer og aktuelle gjestelærere. Ettersom atelierene ved Kunstnernes Hus fra 30-tallet frem til 90-tallet har vært benyttet av Kunstakademiet som professoratelierer og undervisningsrom, vil Akademirommet fungere som en viktig identitetsmarkør for Kunstakademiet utenfor skolen.

Omgitt av verdivurderinger og krav om bærekraft, er det mange kunstnere som kjenner på forventninger om å være tilbydere, soldater og helgener på vegne av god etikk, ladet med gode intensjoner. Hvem har sagt at kunstnere er helgener – og bør de egentlig være gode?

Gjennom utstillingen ønsker studentene å presentere hva som gir brensel til en kunstnerisk praksis i spennet mellom aggresjon og medfølelse, og hvordan solidaritetsfølelsen beveger seg mellom og utover disse begrepene.

Paragone anbefaler: 18. mars kl. 18.00

Academy Lectures @ Auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo: Rabih Mroué

1287

Academy Lectures er en forelesningrekke hvor foredragsholdere med sentrale posisjoner innen samtidskunst og kultur er invitert. Forelesningsrekken er presentert av Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og med et ønske om å fremme dialog henvender de seg her til et publikum både ved og utenfor akademiet.

I mars er det Rabih Mroués tur til å forelese. Mroué er en libanesisk skuespiller, dramatiker og billedkunstner som blant annet arbeider med video og installasjonskunst. I sin stadige søken etter nye/moderne relasjoner mellom ulike elementer og språk i teaterkunstformer, stiller han spørsmål ved definisjonene av teater og forholdet mellom rom og form av ytelse, og følgelig også spørsmål ved hvordan utøveren forholder seg til publikum. Arbeidene hans håndterer problemene som er blitt feid under bordet i dagens politiske klima i Libanon.

Oppdatering: Dessverre har Rabih Mroué måttet melde avbud som foredragsholder ved Academy Lectures. I stedet vil den egyptiske kunstneren og kuratoren Sarah Rifky forelese. Rifky er blant annet grunnleggeren av CIRCA (Cairo International Resource Center for Arts).

Paragone anbefaler: 26. mars kl. 17.00-19.00

”Er det en lampe? Nei, det er et kunstverk!” @ Museet for Samtidskunst

Screen Shot 2015-03-02 at 14.21.49

Museet for Samtidskunst setter i gang sin nye kursrekke ”ABC i samtidskunst: Kunst eller pipe? Forstå deg på kunst du også”. Museet inviterer til syv enkeltstående kurs hvor kunsthistoriker Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa tar for seg forskjellige fenomener i samtidskunsten.

Mars-kurset bærer tittelen ”Er det en lampe? Nei, det er et kunstverk!”. Her skal fenomenet ready-mades diskuteres i tilknytning til hva som er virkelig eller uvirkelig i samtidskunsten. Hvor går grensen mellom et hverdagsobjekt og kunst?

Kunstkvelden holdes i kafeen på Museet for Samtidskunst. Det er begrenset antall plasser. her kan du melde deg på.

2. mars kl. 20.00-23.00

Linn Horntvedt: ”Finne sted, finner sted, fant sted” @ One Night Only Gallery, Kunstnernes Hus

Linn Horntvedt, utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø, stiller her ut en gruppe trykk og skulpturer. Horntvedt har latt seg fascinere av menneskeskapte systemer – sosiale relasjoner og konstruksjoner som finnes nedfelt i bygninger og i fysiske strukturer. Videre har hun sett nærmere på materialbruken i disse systemene. Betong og armeringsjern er materialer som er spesialutviklet gjennom generasjoner for å tjene praktiske og effektive formål, og vi finner dem overalt omkring oss. I arbeidsmetoden hennes har Horntvedt tatt direkte utgangspunkt i disse materialenes regler – i møte med hennes egne forutsetninger og mangel på spesialkompetanse om optimal bruk.

Horntvedt sier at arbeidene hennes på den ene siden er en hyllest til menneskelig liv og virke, mens de på den andre siden er en skepsis til et samfunnsmessig krav om evig progresjon og utnyttelse av ressurser. Utstillingstittelen ”Finne sted, finner sted, fant sted” tar utgangspunkt i tre steder hun har erfart; steder som har vært en del av en infrastruktur som er blitt fornyet, ødelagt eller tildekket. I dag er alle de tre stedene forsvunnet eller er i ferd med å forvitre.

One Night Only (ONO) startet opp høsten 2008, og har siden den gang presentert ukentlige prosjekter – først på Kunsthøgskolen i Oslo, og siden 2010 på Unge Kunstneres Samfund. Siden 2013 av har de holdt til ved Kunstnernes Hus. Hver mandag presenterer de en ny utstilling som kun varer den ene kvelden. Gjennom dette formatet, har de skapt en sosial plattform hvor unge kunstnere kan møtes.

4.-8. Mars

Henrik Lund Jørgensen – Shores @ Byflimmer @ Fotogalleriet

Opphavskvinnene til tidsskriftet Spesial Nord, Christina Leithe og Iselin Linstad Hauge, står for kurateringen av ByFlimmers tilstedeværelse på Fotogalleriet. Her har de invitert kunstner Henrik Lund Jørgensen til å lage et bestillingsverk for ByFlimmer 2015. Henrik Lund Jørgensen jobber med video, fotografi, tekst og installasjon og bygger karakterer som er både tydelige og unnvikende i sine personligheter. Karakterer som etterlater spor men som vet at den eneste sanne fortellingen er den som minnet bærer. På Fotogalleriet presenterer Lund Jørgensen verket Shores (2015). I Shores undersøker han tanker rundt tid, sted og minner. Lund Jørgensen fabrikerer en subjektiv virkelighet full av ambiguitet, åpen for en rekke ulike tolkninger.

Hver kveld og natt under ByFlimmer vil filmen vises i Fotogalleriets store vinduer ut mot gaten. Utstillingen er åpen fra kl. 18.00 av og utover natten.

5. mars-15. mars

Frank Brunner: Loop @ Fineart

Åpning 5. mars kl. 18.00

Frank Brunner – født i Kristiansand, men bosatt i New York, hvor han fikk sitt store gjennombrudd i 2005 –arbeider parallelt med malerier og grafikk. Speilinger og refleksjoner, fra ulike steder og i forskjellige vinkler, er et karakteristisk trekk ved bildene hans. Loop er en retrospektiv grafikkutstilling som inneholder arbeider fra hele Brunners karriere samt nye arbeider. Utstillingen står til 15. mars.

5. mars-29. mars

Minneutstilling: Niclas Gulbrandsen @ Galleri Norske Grafikere

Åpning 5. mars kl. 18.00

Norske Grafikere inviterer til grafikeren Niclas Gulbrandsens minneutstilling. Under åpningen vil maleren Håvard Vikjordet holde en åpningstale.

Niclas Gulbrandsen (1930-2013) var blant landets fremste grafikere. Han var utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Han begynte som maler, men gikk etter hvert over til grafikk. Som grafiker var han selvlært og arbeidet med tresnitt. Verkenei sort/hvitt ble kjennetegnet av fremstillinger av mennesker i forskjellige situasjoner, gjennom nøye utskjæringer i treplaten. Gulbrandsen arbeidet ofte med billedserier som fortrinnsvis handlet om sinnsstemningene som skapes når mennesker møtes, i forskjellige sammenhenger og situasjoner. Han var også svært inspirert av litteratur i sin historiefortelling.

6. mars-6. april

Transformator: Jørgen F.S. Haarstad, Tulla Elieson, Martin Woll Godal @ RAM Galleri

Idé/prosjektkoordinator: Tulla Elieson

Kuratator: Harald Solberg

Hele prosjektet er gjennomført i samarbeid med Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP), Bomuldsfabriken Kunsthall, Hydrogenfabriken Kunsthall, Galleri Format, RAM og Kunstnerforbundet. Åpning 5. mars kl.18.00.

7. mars-29. mars

40 years in Gallery Dobloug – Part 1 @ Galleri Dobloug

Roald Kyllingstad, Håkon Gullvåg, Bjørn Carlsen, Marianne Bratteli, Miriam Cahn, Lena Cronqvist, Kjell Nymoen, Kjell Pahr-Iversen, Bengt Sivesind, Reidun Tordhol, Gunnar Torvund, Geza Janos Toth, Liv Ørnvall

8. mars kl. 16.00-19.00

Byflimmers finissage @ Fotogalleriet

Årets ByFlimmer avsluttes på Fotogalleriet. Her presenteres to av Henrik Lund Jørgensens tidligere arbeider knyttet til bestillingsverkets tema, Friends He Lost At Sea (2009) og Drowning (2014).

Lund Jørgensen tar opp ulike tema og komposisjoner fra noen maler Michael Anchers mest kjente verk: Vil Han Klare Pynten (1880), Mandskab Reddet (1894) and Den Druknede (1896). Maleriene er gjenskapt i form av levende bilder, men med flyktninger i rollene som fiskere. Ved å plassere båtflyktninger i rollene som fiskere fra Skagen, tar kunstneren Anchers malerier over til nåtiden, med referanser til fotojournalisme, og samtidens spørsmål rundt flukt, livredning, emigrasjon og sosialt ansvar.

Lund Jørgensen vil være til stede på arrangementet. Det serveres varm suppe og sjelelig føde om hva som skjer i landskapet mellom kunst og film.

9. mars kl 20.00-23.00

Any Given Monday @ One Night Only Gallery, Kunstnernes Hus.

10. mars kl. 18.00-19.00

Artist talk: Kaia Hugin og kurator Guro Skuggen @ Vigelandmuseet

Kaia Hugin (f. 1975) er aktuell med den kommende utstillingen A Movable Trace. Hugin arbeider hovedsakelig med video, og har fått svært god omtale for de performancebaserte videoverkene i serien Motholic Mobble. Utstillingen inneholder enkelte arbeider fra denne serien, blant annet Motholic Mobble part 10 (2015) som aldri har vært vist før. Les mer om utstillingen her. Utstillingen kan besøkes frem til 16. mai.

12. mars kl. 18.00-20.00

Åpning: Fattig kunst – rik arv. Arte Povera og parallelle praksiser 1968-2014 @ Museet for Samtidskunst

Denne tematiske samlingsutstillingen tar utgangspunkt i Arte Povera-bevegelsen, som representerer et av samtidsmuseets mest sentrale samlingsområder. I tillegg til en rekke Arte Povera-verk, viser utstillingen Arte Poveras slektskap til samtidige praksiser innen konseptkunst, land art og postminimalisme. Utstillingen setter også søkelys på nyere verk som tydeliggjør at 1960-tallets kunstdebatter fortsatt har relevans for yngre kunstnergenerasjoner.

Her får vi blant annet et gjensyn med Gilberto Zorios installasjon Uten tittel (Kano)– en merkelig transformasjon av energi, alkymi, boblende kjemi og gjennomtrengende lyd – og Michelangelo Pistolettos beryktede installasjon Image and Body, som består av museets gamle møbler som er snudd opp ned. Publikum får også oppleve Mario Merz’ vakre iglo, en stor installasjon i glass og neon, med duftende kvister.

Arte Povera er for øvrig en av de mest innflytelsesrike avant-garde-bevegelsene innen europeisk kunst fra 1960-tallet. Gruppen bestod av en gjeng italienske kunstnere som arbeidet med enkle hverdagsmaterialer som jord, stein, klær, papir og tau. Det skulpturelle arbeidet deres var en reaksjon på det modernistiske abstrakte maleriet som hadde dominert europeisk kunst på 1950-tallet.

Dette er blant det siste vi kan overvære som publikummere i den ærverdige Norges Bank-bygningen, før Museet for Samtidskunst flytter ut i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Utstillingen kan besøkes frem til 28. februar 2016.

12. mars kl. 19.00-21.00

Åpning: Paper Dialogues: The Dragon and our Stories @ Vigelandmuseet

Åpning 12. mars kl. 18.00.

Paper Dialogues er et kunstnerisk samarbeid mellom kinesiske Xiaoguang Qiao og norsk-danske Karen Bit Vejle. Utstillingen har også blitt vist i blant annet Beijing og Shanghai.

I denne utstillingen har to papirkuttekunstnere fra ulike kulturer samarbeidet for å skape en felles kunstnerisk plattform. Qiao og Vejle arbeider innenfor en tradisjonsrik kunstform. Papirklippekunst, også kalt psaligrafi, spores mange århundrer tilbake til Kina, men kunstformen har vokst frem også i den vestlige verden. Gjennom Paper Dialogues får publikum muligheten til å oppleve både kinesisk og nordisk klippekunst. Qiao formidler arven etter Kinas unike historie for psaligrafi, og stiller ut en ni meter lang frise med dragemotiv. Vejle utforsker på sin side den skandinaviske kulturarven gjennom syv monumentale drageegg i hvitt papir.

Utstillingen vises frem til 24. mai.

19.-20. mars kl. 09.00-15.30

Live Spaces: Et seminar om interiørarkitektur @ Auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo

Seminarrekken Live Spaces tar for seg utfordringer knyttet til definisjonen av og utviklingen av interiørarkitektur som fag. Dette seminaret er nummer to i rekken av fagseminarer arrangert av Avdeling for design ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tidligere har avdelingen arrangert seminaret Fashion North, og det tredje seminaret vil handle om grafisk design og illustrasjon.

Seminaret går over to dager med noe ulikt opplegg: På torsdagen holdes det en rekke foredrag, mens på fredagen kan man overvære presentasjoner av studentprosjekter. Blant foredragsholderne finner vi blant andre Jonathan Hill og Birger Sevaldson.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding må sendes per e-post til Lisa Karlsson: lisakarl@khio.no.

 

Paragones første innlegg i rekken “Hva skjer?” ble presentert av Oda Tømte

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *