Estetisk Seminar: Memory in Motion

6. juni kl. 13 er det igjen klart for Estetisk Seminar, denne gangen i Eilerts Sundts Hus, auditorium 2. Wolfgang Ernst og Pasi Väliaho som er tilreisende gjesteforelesere med hver sin forelesning under fellestittelen Memory in Motion. Forelesningene tar for seg hvordan teknologi har forandret hvordan vi tar i bruk og forholder oss til minne.

Wolfgang Ernst er professor i medievitenskap ved Humboldt-Universität i Berlin og skal holde forelesningen Liquefying the Archive / Sonification of Memory som tar for seg de institusjonelle arkivenes bevelgelse mot mer fleksible, digitale, former. Pasi Väliaho er foreleser ved medievitenskap-fakultetet ved Goldsmiths i London og skal i forelesningen Screens of Forgetting vise hvordan det bevegelige bildets historie siden filmens begynnelse har blitt formet gjennom minnets fleksibilitet.

Forelesningene har en klar tematisk forbindelse til det pågående forskningsprosjektet på IFIKK, Archive in Motion. Både arkiver og minner er dessuten dagsaktuelle temaer innenfor samtidskunsten, både som grunnlag for kunstneriske strategier, men også som pådrivere for endringer i kunstfeltet som helhet. Arkiver er relevante i forhold til tema for årets Venezia biennale, The Encyclopedic Palace som henter titelen sin fra et prosjekt av den autodidakte kunstneren Marino Aurit. i 1955 søkte Aurit patent på et 136 etasjers museum som skulle huse menneskehetens største oppdagelser og oppfinnelser – med andre ord et slags altomfattende arkiv for menneskelig viten.

Mer informasjon om Memory in Motion finnes her.