Hva skjer i uke 14?

Klar for et realt kunstmaraton? Til uken ser kunst-Oslo endelig ut til å ha våknet skikkelig til live igjen etter påsken. Med mangfoldige vernissager, debatter, temaomvisninger og seminarer finnes det altfor mange unnskyldninger til å skyve eksamener og semesteroppgaver unna og heller ta seg en velfortjent kunstpause.

 

Mandag 4. april kl. 14.00-16.00
Drop-in Critiques/PRAKSIS i Atelier Nord ANX

PRAKSIS er en ny internasjonal kunstarena i Oslo hvis intensjon er å legge til rette for åpen samtale, samarbeid og tverrfaglig utveksling mellom internasjonale og lokale kunstfagfolk. Programmet ledes av etablerte internasjonale kunstfagfolk.

Mandagens drop-in-kritikerarrangement er en del av PRAKSIS’ New Technology and the Post-Human -residens. Utvalgte lokale kunstnere – som ennå ikke er annonsert – har blitt invitert til å diskutere arbeidene sine med våre ledende kunstnere, med residenssamfunnet og med publikum. Temaet har blitt valgt av samarbeidspartnerne David Blandy og Larry Achiampong (UK) som skal lede det månedslange residensoppholdet.

Kom og delta i diskusjonen! Pass endelig på å reservere plass først, via lenken du finner ved å klikke her.

 

Tirsdag 5. april kl. 19.00-20.00
Fra biblioteket: ”Inside out: View and Prospects in Mies van der Rohe’s Country House Designs” i Villa Stenersen

I Nasjonalmuseets foredragsserie ”Fra biblioteket” er turen kommet til et foredrag ved professor Dr. Wolf Tegethoff ved Zentralinstitut für Kunsgeschichte i München. Tegethoff leder et forskningsprosjekt om Mies van der Rohe. Nå vil han fortelle om den tyske arkitektens landstedsarkitektur i lys av Villa Tugendhat fra 1930.

Foredraget er knyttet til den pågående utstillingen om nettopp Tugendhat-villaen – et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Jødisk Museum i Oslo, Brno bymuseum og Villa Tugendhat i Brno.

I Tuengen Allé 10c på Vinderen åpnes dørene i funkisperlen Villa Stenersen klokken 18. Her blir det taffelmusikk fra flygelet med pianist Philip Birkenes før og etter foredraget, samt enkelt servering i baren. Billetter får du for en femtilapp som i våre tider bør overføres elektronisk på forhånd via lenken du finner ved et tasteklikk her.

 

Onsdag 6. april kl. 16.30-17.00
Kunst etter jobben: ”Ogsaa dette Landskab har sin Skjønhed. Kitty Kielland og Nikolai Ulfsten på Jæren” i Nasjonalgalleriet

gr

Foto: Eilif Peterssen, “På utkikk”, 1889. Lånt via Nasjonalmuseets nettsider.

I Nasjonalmuseets foredragsrekke ”Kunst etter jobben” blir det et foredrag om Jæren-området i tilknytning til den pågående utstillingen om Hans Gude og hans elever omkring 1870, som for tiden er å skue i Nasjonalgalleriet.

«Blant malere var det Gude som fant Jæren», hevdet kunsthistorikeren Henrik Grevenor i 1933. Gude besøkte området i 1872, da han var hos sin bror som bodde i Stavanger. Han lot seg fascinere av naturen der, med strender og lyngheier – og ikke minst av det særegne lyset. Senere oppfordret han elevene sine til å male på Jæren. Kitty Kielland, som selv var fra Stavanger og kjente Jæren godt, var den første. Mot slutten av 1870-tallet kom også Nikolai Ulfsten, som lot seg begeistre og senere gjorde dette landskapet til sitt hovedmotiv.

Vi i Paragone liker tanken på denne foredragsrekken – å kunne ramle innom på vei fra en lang arbeidsdag på jobb eller på Blindern og klarne hodet med litt kunstnerisk påfyll. Helt vår kopp te – og kan helt sikkert kombineres med nettopp en kopp te i favoritt-tesalongen Den Franske Sal!

 

 

Onsdag 6. april kl. 19.00-21.00
Debatt nr. 2: Hva skal skje med Oslos historiske bygninger? i Oslo Pilots prosjektrom i Prinsens gate 2

Foto av enslig publikummer (ukjent dato). Foto: Munch Museet. Knudsens fotoatelier © Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum. Bildet er lånt via Oslo Pilots nettsider.

Foto av enslig publikummer (ukjent dato). Foto: Munch Museet. Knudsens fotoatelier © Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum. Bildet er lånt via Oslo Pilots nettsider.

Oslo Pilot – det toårige prosjektet som utforsker kunstens rolle i og for offentlige rom – inviterer onsdag til andre del av den tredelte debattserien deres om byens historiske bygninger og hva de kan brukes til.

Som sist uke tar debatten tar sitt utgangspunkt i spekulativ realisme. Debatten ledes av Even Smith Wergeland, førstelektor ved NMBU og postdoktor ved HiOA. Denne gangen møtes debattantene Janne Wilberg (Byantikvaren i Oslo), Erling Dokk Holm (førsteamanuensis og dekan ved Markedshøyskolen) og Erik Langdalen (professor ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) og sivilarkitekt MNAL).

I tillegg til den tredelte debattserien, kan man i Oslo Pilots prosjektrom også se undersøkelsen Konsolider eller dø frem til 1. mai. Dette en undersøkelse av viktige historiske bygninger som forlates når sammenslåtte institusjoner flytter inn i nye bygninger. 

Se Oslo Pilots Facebookarrangement for nærmere informasjon.

 

Onsdag 6. april kl. 19.00
Oslo-lansering: Ina Bloms The Autobiography of Video. The Life and Times of a Memory Technology på Kunstnernes Hus

Onsdag blir det lansering av Ina Bloms nye bok på Kunstnernes Hus! Det er Kunsthistorisk forening som beverter dette lanseringsforedraget for anledningen.

Foredraget har fått emnet INSIDE EQUIPMENT. THE AUTOBIOGRAPHY OF VIDEO AND THE TRANSFORMATION OF THE ARTIST’S STUDIO. Hvordan bør vi tenke ”studiopraksis” i de nye mediers tidsalder?

I Machine in the Studio. Constructing the Postwar American Artist (1996), sporet Caroline Jones en utvikling der de isolerte kunstnerverkstedene, hvor abstrakte ekspresjonisthelter holdt til, banet vei for Frank Stella og Andy Warhols kvasi-industrielle arbeidsplasser. I tidlig analog videokunst fremkom enda en annerledes oppfatning av kunstnerisk arbeid og dets forhold til teknologi. Her formet en rekke arbeider ideen om et studio “inni maskinen”, bokstavelig talt forskjøvet til den levende elektroniske moduleringens “ukjente” rike. På dette punktet er ikke kunstnerisk arbeidskraft lenger forbundet med masseproduksjon, men med nye postindustrielle beretninger om arbeidskraft som oppfinnelse, og med nye forestillinger om menneskelig og teknisk kollektivitet. Slike arbeider er forekomster av videoens autobiografi: analog videos utforskning av nye former for teknisk og sosial hukommelse og alternative samfunnsonologier.

Om du studerer kunsthistorie på Blindern, kjenner du vel til Ina Blom – professor i kunsthistorie og kritiker hos Artforum og Texte zur Kunst. Hun har 1900-tallets avant-garde-bevegelser som spesialfelt. Nå er hun altså aktuell med ny bok utgitt av Sternberg Press. Vi gleder oss spente! 

 

Torsdag 7. april kl. 19.00-21.00
Boklansering: Hanna Ryggen. En fri av Marit Paasche på Sentralen

Også torsdag står en boklansering på programmet – denne kvelden er det kunsthistoriker Marit Paasches nye bok om Hannah Ryggens kunstnerskap som skal vises frem.

Et viktig trekk ved Hannah Ryggens (1894–1970) kunst er de monumentale og sterke antifascistiske teppene, som Etiopia (1935), der vi ser Mussolinis invasjon av Etiopia og Gru (1936) av Francos herjinger i Spania – eller Drømmedød (1936), der fredsforkjemperen Carl von Ossietzkys kamp mot nazismen er temaet. Arbeider som disse vakte stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt på 1930- og 40-tallet, og de er unike i europeisk sammenheng. I arbeidet med denne boken har Paasche tatt for seg et omfattende kildemateriale som bringer oss tett på Ryggens kunstnerskap for å kunne kaste et nytt lys hennes betydning i både nasjonalt og internasjonalt.

Marit Paasche vil holde et kort foredrag, og det blir appell ved Lotte Konow Lund. Det hele finner sted i Forstanderskapssalen i 3. etasje på Sentralen.

 

Torsdag 7. april
Vernissagebonanza!

Torsdag kan du legge opp et riktig så travelt program for deg selv om du har ambisjoner om å få med deg flest mulig utstillingsåpninger på én kveld. Her er et knippe av det som foregår:

Kl. 18.00-20.00: Martin Schreiner: Etter all denne tiden / After all this time på Rod Bianco Gallery

gre

Foto: Lånt via Rod Biancos nettsider.

Rod Bianco har mye spennende på programmet for tiden. Nå er det duket for en utstilling med den unge norske tegneren Martin Schreiner, som har bakgrunn fra grafittimiljøet. I de utstilte arbeidene har han hentet inspirasjon fra Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Kl. 18.00-20.00: INNBUNDET / UBUNDET – book – print – scuplture på Galleri Norske Grafikere
Denne gruppeutstillingen viser kunsterbøker fra grafikkens perspektiv, og med et fokus på boken som unikt objekt. Her vises verk av Simon Faithfull, Jan Freuchen, Sarah Jost, Imi Maufe, rebeliCa angeCCa, Randi Nygård, Ellen Marie Blakstad Paus, Samoa Rémy og Randi Strand. Utstillingen og de deltagende kunstnerne er juryert av Norske Grafikeres styre.

Kunstnerbøker, eller Artists’ Books, har blitt et viktig fenomen i kunstverdenen. Begrepet trekkes gjerne tilbake til den amerikanske kunstscenen på 60-tallet. Bokproduksjon hadde blitt enklere og billigere, og bøker som kunstnerisk medium ble dermed lettere tilgjengelig. Innenfor kunstretninger som minimalisme, konseptkunst og pop-kunst begynte mange å utforske hva kunsterbøker kunne være. Ed Ruschas Twentysix Gasoline Stations (1963) blir gjerne nevnt som den viktigste av disse bøkene fra denne perioden. Utover 70-, 80- og 90-tallet ble kunsterbøker i økende grad kjent og utstilt.

Men fra grafikkens perspektiv faller kunsterbøker inn i en mye eldre historie. Sammenkoblingen mellom skrift og bilde følger hele trykkekunsten. Renessansekunstneren Albrecht Dürer var en tidlig mester i å illustrere bøker, og William Blake, en av romantikkens store kunstnere, gikk enda lenger i samspillet mellom tekst og bilde i sine bøker. Den «frie grafikken» mot slutten av 1800-tallet ga videre grobunn til en egen sjanger av forseggjorte illustrerte bøker, kjent som «livres d’artiste», og mange av de store malerne og skulptørene på denne tiden – Courbet, Manet og Rodin for eksempel – jobbet med bokutgivelser. Ved begynnelsen av det 20-århundre plukket de forskjellige avantgardebevegelsene opp boktrykking som metode for sine eksperimentelle prosjekter. Med enklere og billigere trykkemetoder akselererte denne utviklingen.

Utstillingen i Galleri Norske Grafikere viser oss sporene fra kunstnerbokens historie. De utforskende illustrasjonsarbeidene kan synes å stå i arven etter livres d’artiste, og de selvbiografiske publikasjonene er i Marcel Duchamps ånd. Diether Roths skulpturelle bøker kan også nevnes. Et viktig anliggende for flere av kunstnerne i denne utstillingen er å jobbe med, mot og på tvers av språket som kommunikasjon og boken som symbol. Bøker har også egenskaper som visuelle skulpturer og taktile objekter.

Å se kunstnerbøker fra grafikkens perspektiv gir oss tilgang til å oppleve bokens papir, trykk, konstruksjon og innhold på nye måter. Dette er materielle bøker.

Kl. 18.00-20.00: Åpning av to utstillinger: Grete Johanne Neseblods Heart-Shaped BOX og Karin Erixons Å kaste konfettiKUNSTPLASS [10]
Det to utstillingene som vises parallelt på Kunstplass [10] har tilsynelatende lite til felles og kan oppfattes som kunstneriske ytterpunkter. På den ene siden skaper Grete Johanne Neseblod en rominstallasjon hvor hun sammenblander inspirasjon fra metal-kulturen og eget familieliv, mens Karin Erixons prosessbaserte malerier ha en stille, eksistensiell poesi. En bakenforliggende inspirasjonskilde for dem begge er interessen for symboler, sosiale strukturer, den private sfære, feminisme og utenforskap.

Kl. 18.00-20.00: Inger Sitter: Minneutstilling på Kunstverket Galleri
Denne utstillingen viser Inger Sitters grafiske verker og hyller en av landets ledende kunstnere samt et tjue år langt partnerskap med henne. Det vil også bli en presentasjon av en ny oeuvrekatalog med SItters grafiske arbeider mellom 1946 og 2014, titulert ”Inger Sitter – Graphics”, under utstillingsåpningen.

Kl. 19.00-22.00: Hilde Honerud: Øvelser i norsk på Tenthaus Oslo

19.00-23.00: Pure Boar Bristles and Nylon TuftsPODIUM
PODIUM byr på en gruppeutstilling kuratert av Alvin Tran, hvor vi finner arbeider fra kunstnerne Youngjae Lih, Aurora Passero, Ariane Schick, Jesse Stecklow og Emma Ilija Wyller. Utstillingstittelen henspiller på en Mason Pearson-hårbørste – et objekt som viser håndverk, utilitarisk design og skjønnhet i form. Denne kombinasjonen av form, materiale og tankeformål setter kunstnernes arbeider inn i en kontekst som søker å utfordre sine egne ideologier og verdier.

 

 

Fredag 8. april kl. 9.00-18.00
Konferanse: Spaces for art in Oslo: Prosjekt i Gamlebyen – PiG (1994) revisited på Oslo Ladegård 

Det første arrangementet knyttet til Munchmuseets nye prosjekt ‘Munchmuseet i bevegelse (2016-2019)’ er denne konferansen, holdt i samarbeid med Kunsthall Oslo.

Gjennom konferansen får vi et nærmere blikk på det kunstnerinitierte ‘Prosjekt i Gamlebyen (PiG)’, som omfattet over 80 kunstneres oppdrag over hele Gamlebyen. Publikasjonen knyttet til prosjektet består av dikt, romaner og essays, og det ble også holdt en rekke konserter på Borgen – bygningen som nå er revet. Alt dette fant sted over en ti-dagers periode, mellom 26. mai og 5. juni 1994. Programmet ble kuratert av Harald Fetveit, Ketil Nergaard og Christel Sverre, og det var Per Platou som organiserte de musikalske begivenhetene. Konferansen denne torsdagen gjenopptar PiG og Borgen, og kontekstualiserer prosjektene historisk, internasjonalt og i et moderne landskap av kunst i det offentlige rom i Oslo.

Konferansen vil bli holdt på engelsk. Det er gratis å delta såfremt man forhåndsregistrerer seg via lenken du finner ved å klikke her.

 

Fredag 8. april kl. 14.30-16.30
Arkitekturvandring: ”Hvor skal Stortinget ligge?” i Nasjonalmuseet for arkitektur 

Bli med på tomtevandring ved seniorkurator Birgitte Sauge og kurator Berit Johanne Henjum. Vandringen starter i Nasjonalmuseet for Arkitektur på Bankplassen, og avsluttes med besøk og omvisning i Stortinget.

Denne vandringen arrangeres av Nasjonalmuseet i samarbeid med Stortinget. Det er gratis å delta på arkitekturvandringen, men man må melde seg på på forhånd. Informasjon om påmelding finner du ved å klikke her.

 

Fredag 8. april
– og vernissagene vil ingen ende ta

Også fredag står flere utstillingåpninger på programmet:

 Kl. 19.00: Sara Christensen: Forsiden af Bagsiden i Galleri K

Kl. 19.00-21.00: Helle Storvik: i våre hender på Galleri 69

Kl. 19.00-21.00: Tegnerforbundet 100 år – Brudd og kontinuitet ved Tegnerforbundet
Tegnerforbundet feirer sitt hundreårsjubileum nå i april med en jubileumsutstilling som vil se nærmere på Tegnerforbundets historie; herunder illustrasjonens, avistegningens og den frie tegningens posisjon i samfunnet og kunstfeltet. Utstillingen vil bygges rundt tre hovedpunkter: Den vil vise verk av Tegnerforbundets grunnleggere, sette Tegnerforbundet inn i et 100-årig historisk perspektiv, og sist – men ikke minst – vise tegningens plass i dagens samfunn og kunstfelt.

På den lange listen over deltagende kunstnere finner vi blant andre Ulf Aas, Anna-Eva Bergman, Inger Johanne Grytting, Sverre Malling, Kim Hiorthøy, Håkon Bleken, Kari Rolfsen, Per Krohg, Esther Maria Bjørneboe, Johan Bull, Finn Graff, Hans Normann Dahl, Siri Dokken, Steffen Kverneland, Lars Fiske, Kjell Aukrust, Thorbjørn Egner, Edvarda Lie, Gösta Hammarlund, Pedro (Salo Grenning), Vanessa Baird, Lotte Konow Lund og Fredrik Stabell.

 

Lørdag 9. –søndag 10. april
Kunst Vardo: FEED Live Weekend

Bilde av Steinunn Gunnlaugsdóttir. Lånt via Kunst Vardos nettsider.

Bilde av Steinunn Gunnlaugsdóttir. Lånt via Kunst Vardos nettsider.

Kunst Vardo arrangerer symposiet FEED live weekend til helgen. Kunst Vardo er en nomadisk kunstplattform med performance som tyngdepunkt. Plattformen har hentet navnet sitt fra den nomadiske Romani-sigøynervognen som både fungerer som et hjem og som kjøretøy mens den frakter sine beboere fra sted til sted å utvikle nye forbindelser og utveksling. Med dette som etos, er Kunst Vardo en plattform for utveksling, produksjon og formidling uten grenser. Selv om plattformen er nomadisk, har organisasjonen baser i Norge og Storbritannia.

FEED er en plattform for ytelse og intervensjon i det offentlige rom. Plattformen ber deg om å vurdere begrepet fôring som en politisk og kulturell handling, spør hva det betyr å mate, og hvilke individer vi støtter og gir til. Plattformen skal berøre viktige spørsmål om folk og steder vi lever i, reflektere over våre egne posisjoner i samfunnet og at av de rundt oss. Prosjektet starter med handlingen å gi det setter dine egne personlige grenser under debatt og det oppfordrer deg til å bli personlig, politisk og sint.

Dette lover godt for et spennende symposium, som vil finne sted ved flere ulike steder rundt omkring i byen. Se Kunst Vardos nettsider ved å klikke deg inn her – så finner du mer informasjon om tid, sted og evenementene du kan overvære.

 

Lørdag 9. april kl. 14.00
Foredrag: ”Gude og Tyskland” ved kunsthistoriker Nicolai Strøm-Olsen i Nasjonalgalleriet

Hvordan kunne en gutt reise til Düsseldorf som 16-åring for å bli billedkunstner, bli medgrunnlegger av en betydelig tysk kunstforening som 19-åring, og male et norsk nasjonalikon som 23-åring? I Düsseldorf ble Hans Gude professor i landskapsmaleri, i en alder av 29 år. Han var venn av Johannes Brahms og Clara Schumann.

I 1864 ble kunsthøgskolen i Karslruhe reformert – den ble «kunstnerstyrt». Her hadde Gude elever som Frits Thaulow, Christian Krohg og Eilif Peterssen, mens han selv skildret norsk kystkultur og kystfart. I 1873 vant han gullmedalje på Verdensutstillingen i Wien.

Mot slutten av livet oppholdt Gude seg i et mesteratelier i Berlin. Han ble headhuntet av akademidirektør Anton von Werner, satt i styret for Verein der Berliner Künstler, men ble også læreren til Edvard Munchs våpendrager Walter Leistikow.

Nicolai Strøm-Olsen er forfatter av boken «Hans Gude – En kunstnerreise» og daglig leder i tidsskriftet KUNSTforum. Han har tidligere vært medforfatter av bøkene «Bykamp» og «Norsk slaveri» og er en aktiv samfunnsdebattant. Lørdag holder han dette foredraget i tilknytning til den pågående Hans Gude-utstillingen ved Nasjonalgalleriet.

 

Lørdag 9. april kl. 13.00 og ut dagen
SUPERLØRDAG i Munchmuseet

Denne lørdagen har du mulighet til å oppleve flere spennende arrangementer basert på de kontroversielle temaene i utstillingen Mapplethorpe+Munch.

Klokken 13 og 17 blir det temaomvisninger om sensur og kontrovers i Munch og Mapplethorpes kunstnerskap, titulert ”LOOK AT THE PICTURES!”.

Mellom klokken 14 og 16 inviterer museet til samtale om kjønn, seksualitet og marginalitet. Exolog og professor Esben Esther Pirelli Benestad vil snakke om «De syv kjønn – Farvel til tokjønnsmodellen». Kunstkritiker og professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke tar for seg «Munchs blikk for kjønn».

Klokken 18 vises forestillingen bak Edouard Louis kritikerroste roman “Farvel til Eddy Bellegueule” i Festsalen. For å få med deg denne, må du kjøpe billett på forhånd via lenken du finner ved å klikke her.

Forestillingen avsluttes med en kunstnersamtale med forfatter Edouard Louis, regissør Kjersti Horn og skuespiller Emil Johnson klokken 20.

Dette ser ut til å bli en lørdag utenom det vanlige i Munchmuseet!

 

 

Lørdag 9. april kl. 14.00-17.00
PRAKSIS-seminar: New Technology and the Post-Human på Atelier Nord ANX

Tilknyttet PRAKSIS’ kommende residensprogram New Technology and the Post-Human, som nevnt i mandagens arrangement, blir det lørdag en screening av arbeidene til kunstnerne David Blandy og Larry Achiampong (UK), og av Jeremy Bailey (CA). Screeningen blir etterfulgt av en moderert diskusjon som skal undersøke problemstillinger rundt residenstemaet knyttet til kunstnernes praksis og kulturelle og sosiologiske interesser.

Blandy og Achiampong undersøker gjennom arbeidet sitt ideer om felles og personlig arv. De bruker performance til å undersøke kulturelle hierarkier og ”fiksjonen av selvet”. Duoen har stilt ut mye, både hver for seg og sammen, på arenaer som Tate Modern i London, samtidskunstmuseet i Shanghai og ved MoMA i New York.

Jeremy Baileys oppfinnsomme performancepraksis kolliderer selveksponeringen og ydmykelsene ved fysisk utførelse med triks fra markedsføring på internett og piktografien til digital billedbehandling. Arbeidet hans har vært listet på internasjonale arenaer og festivaler som Stedelijk Museum i Amsterdam, Tate i Liverpool, Transmediale i Berlin, Museums Quartier i Wien og New Museum i New York.

Paragone ønsker deg en strålende apriluke spekket med kunstneriske evenementer!

 

Skrevet av Oda Tømte.

Om skribenten: Om skribenten: Oda Tømte (f. 1991) har en bachelorgrad i dans fra Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun studerer kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og hun er Paragones nettredaktør.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *