Hva skjer i uke 16?

Klar for en ny kunstuke? Den kommende uken er det yrende liv på kunstfronten i Oslo! Ta deg en velfortjent studiepause og sleng deg med på noen av disse evenementene.

 

Mandag 18. april kl. 19.00
ÅPENT FORUM: Lewis Johnson i auditoriet på Kunstnernes Hus

Åpent Forum er et initiativ satt i gang av studenter ved Kunstakademiet på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Siden 1999 har de invitert kunstnere, kuratorer og utøvere innen kunst og vitenskap til å dele sine tanker med publikum.

Denne gangen er turen kommet til et foredrag med Lewis Johnson. Johnson er førsteamanuensis i vestlig og moderne kunst ved Instituttet for fotografi og video ved Bahcesehir University i Istanbul. Mandag vil han vurdere hvordan man kan konseptualisere engasjement i digitale bilder som haptiske skjermteknologier har gjort utbredt. Hva antyder det raske opptaket av slike teknologier om å endre forholdet til det fotografiske bildet?

Johnsons arbeid med kunsthistorie og -teori, media og visuell kultur spenner over en rekke moderne, postmoderne og moderne sjangre – europeiske, amerikanske og tyrkiske. Nyere publikasjoner omfatter essays om bruk av reproduktive bilder i kunst fra Manet til Ines Doujak (Globalization and Contemporary Art, Wiley-Blackwell, 2011) og om kjønn og seksualitet i nyere kunst i Istanbul (Third Text vol. 27, nr. 4) og den redigerte utgaven Mobility and Fantasy in Visual Culture (Routledge, 2013).

Møt opp i auditoriet på Kunstnernes Hus for å få med deg dette!

 

Mandag 18. april kl. 18.00
Åpning: Akademirommet: Desperate Measures 18.29 ved Ksenia Aksenova på Kunstnernes Hus

Ved Kunstakademiet i Oslo er utstillingsvirksomhet en sentral del av programmet. Siden 2013 har Kunstakademiets galleri vært etablert ved på Kunstnernes Hus. Akademirommet blir et eksperimentelt visningsrom for både studenter, professorer og aktuelle gjestelærere. Ettersom atelierene ved Kunstnernes Hus fra 30-tallet frem til 90-tallet har vært benyttet av Kunstakademiet som professoratelierer og undervisningsrom, vil Akademirommet fungere som en viktig identitetsmarkør for Kunstakademiet utenfor skolen.

Denne runden med Akademirommet byr på en utstilling med masterstudent ved Kunstakademiet Ksenia Aksenova. Desperate Measures 18.29 er en midlertidig installasjon på 72 kvadratmeter, og den er et forsøk på å svare på realitetene innenfor dette rommet. Responsen er oversatt fra sjargong av performativ skriving til språket i saken. “Desperate tider krever desperate tiltak”, hvor utstillingstittelen er hentet fra, er et sitat som vil bli forsøkt besvart ved masterutstillingen som åpner 27. mai – også den på Kunstnernes Hus.

Dette kan bli spennende! Sjekk ut Aksenovas utstilling om du ble nysgjerrig nå.

 

Mandag 18. april-lørdag 22. april kl. 12.00-15.45
Galleri AHO: Freehand Sketching 2016 på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) 

Freehand Sketching 2016 er en utstilling som forsøker å utmatte grensene for skissen i sin konvensjonelle tilstand – dette med sikte på å utvikle en forståelse av å tenke med og gjennom tegning. De utstilte arbeidene varierer likevel fra umiddelbare skisser til de som bare forsiktig er grublet på og antydet.

Fjorten studenter ved AHO – tolv arkitekter og to industrielle designere – deler sine skisser, temaer, metoder, representasjonsformer og visuelle uttrykk ved denne utstillingen. Her utforsker de aspekter som tempo, motstand, flyt og kroppslighet. På bakgrunn av sine spesielle preferanser er studentene blitt utfordret til å søke sine egne veier for å utvikle og gradvis tilvenne seg egne grafiske domener.

Utstillingen kan du sjekke ut i Galleri AHO – på nettopp AHO.

 

Tirsdag 19. april kl. 19.00-20.00
Fra biblioteket: Lesesirkel om Simon Mawers roman ”Glassrommet”

vred

Per Krogh, «Portrett av arkitekt Lars Backer» (utsnitt), 1930, Foto: Teigens fotoatelier AS. Bildet er lånt via Nasjonalmuseets nettsider.

I Nasjonalmuseets foredragsserie ”Fra biblioteket” er turen kommet til et foredrag om Lars Backer i forbindelse med den pågående utstillingen om ham i Nasjonalmuseet for arkitektur.

Foredraget belyser hvordan arbeidet som munnet ut i boken «Arkitekt Lars Backer og hans tid» kom i stand, utviklet seg og tok form. Med en personalhistorisk innfallsvinkel til stoffet vil seniorkurator Ulf Grønvold (tidligere direktør for Arkitekturmuseet, kurator for utstillingen og forfatter av boken) gjøre rede for forskningen som ligger til grunn for boken og utstillingen om Backer.

Etter foredraget blir det servering i baren og levende musikk fra flygelet ved Philip Birkenes. Det hele er gratis, men krever forhåndspåmelding via lenken du finner ved å klikke her.

 

Onsdag 20. april kl. 10.30
Hvordan lage levende lokaler? På DogA

vr

Bildet er lånt via DogAs Facebookarrangement.

Onsdag lanserer Eriksen Skajaa Arkitekter sin kunnskapsrapport om levende lokaler.

Hvordan kan tomme sentrumslokaler bli en ressurs i byutviklingen? Hvilke hindringer må man ta tak i for å skape liv i flere tomme lokaler i Norge? I forbindelse med startskuddet for DogAs prosjekt Levende lokaler har Eriksen Skajaa Arkitekter laget en oversikt over interessante nasjonale og internasjonale prosjekter som fyller tomme lokaler med nytt liv.

Arrangementet finner sted på DogA og er gratis å være med på, men klikk nå endelig her for å forhåndspåmelde deg.

 

Onsdag 20. april kl. 14.00-15.30
Critical Issues in Public Art: Goksøy & Martens

https://www.facebook.com/events/1684410455157428

Foto: Bildet er lånt via KOROs Facebookarrangement.

KOROs forelesningsrekke Critical Issues in Public Art undersøker betingelsene for kunst i offentlige rom. Rekken er nå inne i sin tredje sesong, som undersøker begrepet ”involvering” eller ”medvirkning” – ikke bare som materialiserte roller i administrering og organisering av kunst i det offentlige rom, men også i politisk, økonomisk, kunstnerisk og filosofisk-teoretisk forstand. Ideen om involvering er dypt relatert til kritiske, kunstneriske praksiser orientert rundt deltagelse og sosialt engasjement – temaer som har vært både undersøkt og kritisert av teoretikere så vel som kunstnere.

Denne gangen kommer kunstnerduoen Goksøyr & Martens for å snakke om hvordan ulike folk og ulike steder har spilt avgjørende roller i deres arbeid.

“DER VI SOVER, LØPER ELLER SETTER OSS NED

 Et sykehjem, en barnehage eller en skole er en offentlig institusjon. Og en institusjon med alle sine innkjørsler, garderober, kantiner, trapper, leserom, hvilerom, aktivitetsrom, kontorer og lekerom er til for alle. Og likevel ikke, for du må kjenne noen, det må du. Du må kjenne noen som snart skal dø, eller som i hvert fall ikke kan hentes seinere enn halv fem. Du må ha omsorg for et menneske som hører til på et sånt sted, for selv å kunne være der. Og med omsorg følger følelser. Det er de som binder oss til disse stedene er det ikke? Alle følelsene som velter opp i oss bare vi åpner en port eller trykker på en elektrisk døråpner.”

Goksøyr & Martens ble etablert i 1997 av Toril Goksøyr og Camilla Martens. De benytter dokumentariske strategier i sitt arbeid – autentiske elementer som knytter kunsten opp mot virkeligheten. Goksøyr & Martens har vist sine forestillinger på Samtidsmuseet i Oslo, Nationaltheatret i Oslo, Johannesburg Art Gallery, Teaterfestivalen i Avignon, Schaubühne i Berlin, Art saloon Belgrade, Liverpoolbiennalen og Veneziabiennalen.

Critical Issues in Public Art er kuratert av Trude Schjelderup Iversen og Nora C. Nerdrum. Foredragene er åpne for alle.

 

Torsdag 21. april kl. 12.00-13.00
Jyrki Siukonen: What excactly were you thinking? On making art, not an artist statement, i auditoriet på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Foto: Portrett av kunstneren Varvara Stepanova, tatt av hennes ektemann Alexandr Rodchenko i Moskva på 1920-tallet. Bildet er lånt via KHiOs nettsider.

Foto: Portrett av kunstneren Varvara Stepanova, tatt av hennes ektemann Alexandr Rodchenko i Moskva på 1920-tallet. Bildet er lånt via KHiOs nettsider.

Å lage et kunstverk er nesten aldri bare en analytisk prosess. Ting kan planlegges og utformes på en tegnebrettet, men den faktiske fysiske oppgaven fører oss ofte til situasjoner der beslutninger tas på et uklar eller ulogisk premiss: “Hva hvis jeg prøver det på denne måten?” Slike skift kan vise seg å være like viktige som de er vanskelige å verbalisere. Når det gjelder å ta lage kunst, unnslipper ofte våre daglige studiorutiner å bli ordlagt: Vi har alle våre egne tause arbeidsmetoder.

I dette foredraget vil Varvara Stepanova se på den iboende tausheten mot historien om den modernistiske kunstneren og spørre seg om – og hvordan – praksisen henneskan forsvares i dag, når kunstutdanningen legger større vekt teorien om å lage som det å lage selv. Finnes det en måte å argumentere for det å fysisk lage kunst og forsvare en posisjon som ikke vil ta del i den ordlagte sfæren av moderne kunstneriske praksiser?

Kunstneren og forskeren Jyrki Siukonen var i 2011 den første kunstneren som tok en doktorgrad i kunst i Finland. Han har jobbet ved Universitetet i Leeds, det finske kunstakademiet (hvor han var professor i skulptur) og Universitetet i Lappland (hvor han var førstelektor). Siukonen har utstilt og publisert mye, blant annet hans siste bok Hammer and Silence. A Short Introduction to the Philosophy of Tools, som kom ut i 2015. For tiden er Siukonen medveileder for stipendiat Tina Jonsbu ved KHiO.

 

Torsdag 21. april kl. 18.00-20.00
Åpning: Frank Brunners Erindring i Galleri Haaken

freg

Frank Brunner, 2016. Bildet er lånt via Galleri Haakens nettsider.

Galleri Haaken har gleden av å vise sin syvende separatutstilling med Frank Brunner. Brunner har de siste årene arbeidet med problemstillinger knyttet til foranderlige fenomener som lys og tid. I Erindring trekkes publikum inn i Brunners assosiative minner fra fortiden, nærmere bestemt: den egne oppveksten. De koloristisk forførende motivene leder tankene mot barnets tendens til å foretrekke en mytisk forankret fantasiverden fremfor virkeligheten. Synet av små, roterbare, glødende globuser utstilt i et butikkvindu åpner brått opp et voksent menneskes følelse av hvem man en gang var og hva man en gang drømte om å sette ut i livet. Enkelte episoder husker man bevisst, mens andre ubevisst er koblet sammen med sansninger av, for eksempel, lukt, av å stryke over bestemte materialer eller å høre bestemte lyder. Utstillingen Erindring føyer seg inn i rekken av utstillinger der Frank Brunner trekker veksel på sitt personlige liv i kunstproduksjonen uten å bli privat.

Den aktuelle utstillingen består av 10 malerier og vil være ferdig montert og tilgjengelig for presse og forvisning allerede fra onsdag 20. april klokken 12 av – men torsdag klokken 18. er det altså duket for selve utstillingsåpningen.

 

Torsdag 21. april kl. 18.00-20.00
Aoife Monks: Working with Costume: virtuosity, labour and craft in the spaces of the theatre, i auditoriet på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

I forbindelse med det nyopprettede masterstudiet i scenografi arrangeres det også denne våren en forelesningsrekke som utforsker scenografi og kostyme på KHiO. Forelesningene er et samarbeid mellom avdelingene Design og Teaterhøgskolen, og har som ambisjon å utforske hva scenografi og kostyme kan være.

Hvilken rolle spiller scenografi og kostyme i scenekunsten? Hva er de sentrale problemstillingene innenfor feltet?

På torsdag vil Dr. Aoife Monks holde et foredrag om kostymedesign og ulike tilnærminger til dette. Monks er irsk og har doktorgrad fra Trinity College i Dublin. Siden 2003 har hun vært basert i Storbritannia – først som foreleser ved University of Reading, deretter som Senior Lecturer ved Birkbeck University of London. På Birkbeck etablerte og ledet hun bachelorstudiene i Teater og drama og masterstudiene i Tekst og Performance. Hun var også leder for Birkbeck Centre for Contemporary Theatre. I 2014 ble hun foreleser i Teater- og performancestudier ved Queen Mary University of London. Hun er for tiden frilans redaktør for the Contemporary Theatre Review og arrangør ved the Feminist Research Working Group ved International Federation of Theatre Research.

Foredraget er gratis og åpent for alle.

 

Torsdag 21. april kl. 13.00-17.00
Inn i sin tid – en ettermiddag om Terje Ekstrøms design i Kunstindustrimuseet

Foto: Interiør fra Bonytt, nr. 10, 1985, med Terje Ekstrøms stol «Ekstrem Mini». Foto: Norsk Folkemuseum. Bildet er lånt via Nasjonalmuseets nettsider.

Foto: Interiør fra Bonytt, nr. 10, 1985, med Terje Ekstrøms stol «Ekstrem Mini». Foto: Norsk Folkemuseum. Bildet er lånt via Nasjonalmuseets nettsider.

Nasjonalmuseet ønsker velkommen til symposium – en åpen fagdag – i forbindelse med utstillingen «Terje Ekstrøm: møbel- og industridesign». Her blir det blant annet lansering av boken Terje Ekstrøm. Norsk møbel og industridesign, redigert av seniorkurator Denise Hagströmer.

Ellers på programmet står velkomst ved avdelingsdirektør for design og kunsthåndverk dr. Widar Halén og foredrag ved blant andre professor Kjetil Fallan (UiO), møbeldesigner Torbjørn Anderssen (Anderssen & Voll), interiørarkitekt Ellen Klingenberg (professor emeritius og redaktør av boken Interiørarkitektur), designdirektør Hallgrim Sagen (Cisco Norge), industridesigner Trygve Ask (Scandinavian Business Seating AS) og førsteamanuensis Espen Johnsen (UiO).

Symposiet er gratis, men krever forhåndspåmelding via lenken du finner ved å klikke her. https://www.eventbrite.com/e/inn-i-sin-tid-en-ettermiddag-om-terje-ekstrms-design-tickets-23102657671 Kalaset finner sted i Storsalen på Kunstindustrimuseet.

 

Torsdag 21. april kl. 17.00
Performance: ”Stein og jord” i Museet for samtidskunst

Foto: Kurt Johannesen, «Stein og vind», La Muga Caula, Spania, 8th international Performancefestival 2012 Fotio: Rita Rodrigues – Bildet er lånt via Nasjonalmuseets nettsider.

Kurt Johannesen, «Stein og vind», La Muga Caula, Spania, 8th international Performancefestival 2012. Foto: Rita Rodrigues. Bildet er lånt via Nasjonalmuseets nettsider.

Kurt Johannessen er en pioner innen performancekunst i Norge. Ved åpningen av Museet for samtidskunst i 1990 viste han forestillingen «The Second Air 2». Nå er han tilbake med en ny performance.

Etter en kort pause vil Aase-Hilde Brekke holde foredrag om performance. Brekke er kunstner og aktuell med to nye bøker om performancekunst.

Til slutt vil Johannessen og Brekke føre en samtale hvor de reflekterer rundt temaet performance. Johannessen kommer også til å vise frem flere av sine kunstverk og fortelle mer om sin kunstnerpraksis.

 

Fredag 22. april kl. 09.30-17.00
Symposium: Who? Kunst Vardo i BOA Galleri

Kunst Vardo arrangerer symposiet WHO? nå på fredag. Kunst Vardo er en nomadisk kunstplattform med performance som tyngdepunkt. Plattformen har hentet navnet sitt fra den nomadiske Romani-sigøynervognen som både fungerer som et hjem og som kjøretøy mens den frakter sine beboere fra sted til sted å utvikle nye forbindelser og utveksling. Med dette som etos, er Kunst Vardo en plattform for utveksling, produksjon og formidling uten grenser. Selv om plattformen er nomadisk, har organisasjonen baser i Norge og Storbritannia.

FEED er en plattform for ytelse og intervensjon i det offentlige rom. Plattformen ber deg om å vurdere begrepet fôring som en politisk og kulturell handling, spør hva det betyr å mate, og hvilke individer vi støtter og gir til. Plattformen skal berøre viktige spørsmål om folk og steder vi lever i, reflektere over våre egne posisjoner i samfunnet og at av de rundt oss. Prosjektet starter med handlingen å gi det setter dine egne personlige grenser under debatt og det oppfordrer deg til å bli personlig, politisk og sint.

Who? bringer sammen kunstnere fra FEED-programmet så vel som foredragsholdere og akademikere for å utveksle tanker om kunst og relaterte temaer.

De inviterte foredragsholdere har blitt bedt om å vurdere ”fôring” som politisk og kulturelt konsept. I tillegg til å høre om noen av kunstverkene som har ført frem til dette prosjektet og høre diskusjoner knyttet til disse temaene, vil en rekke performance-forelesninger finne sted i løpet av dagen.

 Blant de deltagende kunstnerne finner vi Sindre Bangstad, Freek Colombijn, Lars Cuzner og Fadlabi, Steinunn Gunnlaugsdóttir, Naja Lee Jensen, Anne-Liis Kogan, Kachun Lay og Kate Pendry.

Dette lover godt for et spennende symposium! Pass på å reservere deg en gratis plass via lenken du finner ved å klikke her!

 

Fredag 22. april kl. 19.00-21.00
Performance: Felleskassen – To be, to do i Atelier ANX

Fredag blir det performance-kveld i Atelier Nord ANX. Felleskassen ble etablert i 2014 og består av billedkunstner Tonje Alice Madsen og performance-kunstner, komponist og musiker Camilla Vatne Barratt-Due. Duoen har vist performance-arbeidene sine ved en rekke festivaler og institusjoner internasjonalt, deriblant ved CTM/Transmediale Vorspiel og FASE i Berlin, Eufònic Urbà i Barcelona og Nikolaj Kunsthall i København.

Stumfilm-performancen Å være, å gjøre (2015) tar utgangspunkt i et familie-album som har blitt omskrevet til et musikalsk partitur. En prolog bestående av infinitiv-setninger leses høyt, og gjennom filmen beveger tilskårede bilder seg jevnt oppover som i en rulletekst. Hvert utsnitt fungerer som en tone og binder rullen av bilder sammen til en musikalsk struktur som oppføres live på akkordeon. Verket tar for seg livets forgjengelighet og tidens gang i en rekonstruksjon av nåtidige øyeblikk.

 

Fredag 22.–lørdag 23. april
How to raise a teenager – et offentlig seminar om kunstpublisering og distribusjon på Kunstnernes Hus

Som del av feiringen av Torpedos tiårsjublieum, inviterer organisasjonen oss alle til å følge deres serie av samlinger, foredrag, samtaler, presentasjoner og bokvisninger som vil finnes sted på Kunstnernes Hus gjennom hele 2016.

Evenementene består av en ettårig Art Book Fair – en månedlig serie med små visninger i Atelier Felix, samt et todagers offentlig seminar.

Seminaret arrangeres av Torpedo i samarbeid med Brian Kennon (2nd Cannons, Los Angeles), Corinn Gerber (Person Bøker, Zürich / Montréal) og Benjamin Thorel (§ 7 Bøker / Paraguay Press, Paris), og samler lokale og internasjonale foredragsholdere som er aktive som utgivere, redaktører, kunstnere, forfattere, kuratorer og/eller grafiske designere.

Prosjektet er presentert i samarbeid med Kunstnernes Hus og er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Oslo kommune.

 

Fredag 22. april kl. 12.15-12.45
Lunsj med kultur: Nasjonalballetten i Georg Sverdrups hus på Blindern

Hver fredag arrangerer Kulturkonsulenten ved UiO (Universitetet i Oslo) Lunsj med kultur i Georg Sverdrups hus på Blindern. Denne uken står det dans på menyen, når selveste Nasjonalballetten gjester universitetet.

Nasjonalballetten har et nært forhold til den tsjekkiske koreografen Jiří Kylián, som regnes for å være en av de aller viktigste dansekunstnerne og en ballettens fornyer. Lunsj med kultur byr på en smakebit av den aktuelle Kylián-forestillingen i Operaen – Black & White, bestående av seks korte balletter.

Her er det fri entré og åpent for alle. Allerede fra klokken 11.45 av kan du finne deg en god plass og kjøpe kaffe og vafler. Ballettsjef Ingrid Lorentzen kommer også!

 

Lørdag 23. april kl. 15.00-22.00
Utstilling: ”Skyggenes Tale – Prosjekt Ekely” i Munchs atelier på Ekely

Rina Beldo, Aurora Sandlilje, Kirsten Opstad og Erikka Fyrand inviterer til “Fest på avveie” og presenterer ”Skyggenes Tale – Prosjekt Ekely”. Dette er en utstilling som finner sted i Munchs atelier på Ekely.

Utstillingen viser arbeider fra deres samarbeidsprosjekt i atelierene i april samt verk av følgende kunstnere i hage og uterom:

Oda Broch, Mai Hofstad Gunnes, Steinar Haga Kristensen, Kristian Øverland Dahl, Marianne Zamecznik, Beate Vigeland Arnesen, Unni Askeland, Zedarthax, Maria Sundby, Kristin Nilsen, Trine Lindheim, Jonas Daatland, Sten Are Sandbeck, Christian Tony Norum, Ellen Holtskog, Joachim Cossais, Linn Cecilie Ulvin, John Raustein, Ingunn O. Myrland, Roald Sivertsen, Vanna Bowles, Robert Johansson, Elna Hagemann, Marius Engh, Kaya Gaarder, Aliona Pazdniakova, Ina Aasheim, Kirsti Grotmol, Gorm Heen, Nicklas Gahnström, Elisabeth Jarstø, Leo Buitelaar og Anja Cecilie Solvik.

Det blir performance, opplesninger, musikk, åpen mik og bar. Publikum oppfordres til å ta med seg pledd og piknikkurv!

 

Lørdag 23. april kl. 16.00-00.30
Prosjektskolen 10 år

Lørdag markerer Prosjektskolen Kunstskole sin tiårige eksistens på planeten med fest, cabaret og kunstneriske krumspring i sine to lokaler.

I Vaskeriet i Pilestredet 27 blir det program mellom klokken 16 og 19 med Café Voltaire, bakgårdsfest, utstilling og konsert med Dekadance.

I Teateret i Keysers gate 1 mellom klokken 19.30 og 00.30 er det duket for Dada Dovregubben – en trolsk forestilling i samarbeid med Dromedar. Etterpå blir det fest, og DJ Whoremore står for musikken.

Oppfordringen fra Prosjektskolen lyder som følger: “Hopp opp på din kjepphest og ri inn i solnedgangen med oss!”

Paragone ønsker deg en fortreffelig kunstnerisk uke!

Skrevet av Oda Tømte.

Om skribenten: Om skribenten: Oda Tømte (f. 1991) har en bachelorgrad i dans fra Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun studerer kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og hun er Paragones nettredaktør.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *