Julekalender 16. desember: Friedrich Herlin – Jesu omskjæring (ca. 1466), fra altertavle i Jacobskirken i Rothenburg ob der Tauber

herlin

 

Friedrich Herlin (ca. 1430-1500) var en tysk maler, og kan ha vært inspirert av kunstnere fra Nederlandene, som Rogier van der Weyden. Herlin kombinerer forgylte bakgrunner i middelalderstil med mer realistisk utformede figurer, som peker fremover mot renessansen.

Jesu omskjæringsdag er en av de gamle festdagene knyttet til julen. Lukas 2,21 forteller at Jesus skal ha blitt omskåret åtte dager etter fødselen, i tråd med jødisk skikk. Da fikk han også sitt navn. Feiringen ble lagt til 1. januar, og både i middelalderen og renessansen var motivet mye brukt i kunsten.

Hos Herlin finner omskjæringen sted på et alter. Dette forekommer også andre steder, og kan knyttes til den symbolske forståelsen av hendelsen. For første gang ble Kristi blod spilt, som en parallell til hans senere død på korset. En slik tolkning finner man blant annet hos Augustin og i Legenda Aurea. Dermed kan omskjæringen også knyttes til natteverdsofferet.

Herlin har gitt bildet en viss eksotisk karakter, som særlig reflekteres i de varierte hodeplaggene. Mannen som står for omskjæringen bærer en konisk turban, forbundet med det gamle Israel. Han har dessuten briller, som tidvis ble brukt som symbol for jøder. Dermed ser vi tydelig at dette er en mohel, som ikke kan forveksles med en kristen biskop eller prest, slik det kan synes i noen versjoner av motivet. På den andre siden finnes det fremstillinger som går lenger i betoningen av det jødiske, noen også med klart antisemittisk tilsnitt.

Jesu forhud var en viktig relikvie, som den eneste delen av hans legeme som ble etterlatt på jorden. Flere steder hevdet å ha den, og det kan ha vært så mange som 18 ulike eksemplarer i omløp. Karl den Store skal ha gitt én i gave til pave Leo III, som plasserte den i Sancta Sanctorum. Denne forhuden ble senere stjålet av en tysk soldat under plyndringen av Roma i 1527.

 

Linn Borgen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *