Julekalender 9. desember: Carspar, Melchior og Baltassar

the-three-wise-men-sant-apollinare-nuovo-ravenna

Den bysantinske mosaikken i Sant Apollinare Nuovo i Ravenna viser blant annet de tre vise menn, eller de tre hellige konger som de ofte blir kalt, som har fulgt stjernen til stallen i Betlehem. Med seg bringer de gaver til det nyfødte Jesusbarnet: gull, røkelse og myrra. I mossaiken er de tre mennene fremstilt i fargerike og eksotiske klær. De er iført reisekapper av kostbare stoffer, mulig hermelin. De bærer frygiske luer, kanskje for å indikere deres opphav fra østen, en fremstilling som ikke er uvanlig i kunsten, hvor disse tre magier ofte blir avbildet som mystiske orientalske menn.

Ut ifra gavene de bringer blir de assosiert med ulike områder. Melchior med persisk opphav, Carspar med indiske røtter og Baltassar fra Etiopia eller Arabia. Navnene deres, som er skrevet i mosaikken over dem, stammer fra et gresk manuskript fra 500-tallet som ble oversatt til latin: Escerpta Latina Barbari. De vise mennene assosieres med barbarisk opphav, og ble populære figurer som de første dyrkere av Jesus fra fremmede kulturer og folkeslag.

Det eneste stedet i bibelen hvor de vise mennene opptrer er i Matteusevangeliet. Her fremgår det at de er vise menn, og ikke konger slik de er blitt omtalt i senere tid. De har tydet stjernene og lagt ut på reise for å hedre jødenes konge. Som kjent, fører dette til at kong Herodes befaler at alle guttebarn skal drepes og Josef og til at Maria legger ut på flukt til Egypt. Det står ikke i Matteus’ evangelium hvor mange vise menn det var som besøkte Jesusbarnet og antallet har derfor vært årsak til diskusjon. I begynnelsen ble det antydet at det var snakk om et sted mellom 12 og 15 vise menn, men dette endret seg på 200-tallet da kirkefaderen Tertullian mente de vise mennene måtte ha vært konger. I salmenes bok fremgår det i salme 72:10 at ”Kongene fra Tarsis og øene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt.”. Samtidig med kirkefaderen påpeker en lærd mann ved navn Origenes at bibelen kun omtaler tre gaver, og at det derfor bør være snakk om tre hellige konger.

På 900 tallet begynte man å arrangere religiøse skuespill med fargerike kostymer og opptog, såkalte krybbespill.  I norsk tradisjon har vi fremdeles stjerneguttene som har blitt en del av feiringen av Lucia den 13. desember. Helligtrekongersdag eller Epifania, markeres 6. Januar –den trettende dag jul. ”Epifania” ble en kirkelig høytidsdag på 300-tallet.

Lars Erik Haugen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *