Langfredag: Stigmata

Giotto_-_Sankt_Franciskus_stigmatisering

Giotto, St. Frans mottar stigmata av en serafimengel.  CC: wikicommons

Langfredag er dagen Kristus døde. Det var en langsom og smertefull død han skal ha lidd der nagler ble spikret gjennom føtter og hender for å feste ham på korset. Til slutt skal Longinus ha stukket et spyd i hans høyre side og dermed fikk Kristus det siste av de fem hellige sårene vi kaller stigmataDagens blogginnlegg er derfor en liten oppsummering av historien bak begrepet stigmata.

Stigmata er latinsk flertallsform for merke som står i Paulus’ brev til Galaterne. I Den Romersk-Katolske kirke er stigmata kilde til ulike bønner og religiøs praksis. Tilbedelsen av de fem hellige sårene var spesielt vanlig i middelalderen. Det er fremdeles personer rundt om i verden som hevder de får stigmata, og altså utvikler disse sårene. Den mest kjente historiske personen assosiert med dette er St. Frans av Assisi. 

350px-Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-06-_-_Dream_of_Innocent_III

Giotto, Innocent III drømmer om at st. Frans løfter kirken i en allegorisk forstand. CC: wikicommons

St. Frans er ordensgrunnleggeren for fransiskanerordenen. Han ble født i 1182 i Umbria i Italia. Han fikk i 20-årsalderen en religiøs oppvåkning som ledet ham til å tjene kirken der han vanket i kirken San Damiano rett nedenfor byen Assisi. Han fikk en åpenbaring om å bistå i bevaringsarbeidet med kirkebygget og ble et aktivt medlem. På begynnelsen av 1200-tallet ble hans orden godkjent av Honorius III og utviklet seg etterhvert til å bli en svært populær religiøs bevegelse. Fransiskanerordenens taubelte har tre knuter som symboliserer de tre klosterløftene man avgir som fransiskanermunk. Fattigdom, kyskhet og lydighet.

St. Frans er i historiene om ham en forholdsvis eksentrisk mann. Han kledde seg ved ulike anledninger helt naken og predikerte for fugler og andre dyr. Han trakk ofte ut i naturen og søkte seg mot en kontemplativ tilbedelse i eksil, i grotter rundt Assisi. Det var på fjellhøyden La Verna hvor han, den 14. September i 1224 skal ha fått et syn av en SerafimSerafimenglene er høyt listet i englehierarkiet og blir fremstilt med seks vinger. Ulike beskrivelser tilsier at han så en korsfestet serafim som strålte ned mot ham og ga ham sår i hender og føtter, og et i siden, akkurat slik Kristus fem hellige sår. St. Frans døde fire år senere. Gregor IX kanoniserte i samme år, 1228, St. Frans som helgen og prosessen med å bygge en gravkirke for ham på høyden i Assisi begynte. I helgenerklæringen nevnes det ingenting om stigmata. Det kan ha vært pavens skepsis mot denne formen for Kristusimitasjon. I Bonaventuras fortellinger virker stigmatiseringen som hans martyrium.

350px-Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-15-_-_Sermon_to_the_Birds

Giotto, St. Frans predikerer for fugler CC: wikicommons

Basilica di San Francesco er bygget ytterst på en klippe på toppen av byen Assisi. Kirken er bygget i tre plan og er tilknyttet klosteranlegget som er Fransiskanerordenens hovedsete. Kirken er et svært populært pilegrimsmål i Italia, men er også hyppig besøkt av kunstinteresserte fra hele verden. Veggene i kirken er dekorert av fantastiske freskomalerier. Disse er narrative illustrasjoner av St. Frans liv og virke, etableringen av ordenen og mirakler helgenen utførte etter hans død. Arbeidene er gjort av kjente kunstnere som Simone Martini, GiottoCimabue, Pietro LorenzettiCavallini og det som blir kalt for the master of st. Francis som antagelig var en lokal, ukjent og svært begavet maler. I 1997 oppsto det to jordskjelv som målte hele 5,5 og 6,1 på Richters skala. Disse ødela store deler av kirken. Mange av verkene er derfor restaurert, slik man ser dem nå.

Basilica_of_St._Francis_of_Assisi,_Assisi,_Italy

Basilica di san Francesco d’Assisi. Foto privat

For mer informasjon om St. Frans av Assisi og en multimedia visning av Basilica di San Francesco kan du besøke kirkens offisielle hjemmeside: www.sanfrancescoassisi.org

1024px-Assisi_San_Francesco_BW_2

Lars Erik Haugen

One response to “Langfredag: Stigmata”

  1. Delores says:

    Amanda,I am so proud of you and the work yo#v;8217u&e done this summer. We have missed you so much and are ready for you to be home but I know you are where God wants you to be for now. Love youMom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *