Paragone nr. 2

Paragone nr. 2 ble lansert 10. april 2013.

Paragone nr. 2 ble lansert 10. april 2013.

Paragone nr. 2 er nå tilgjengelig på nett. Det kan leses her. Gjennom seks artikler belyses forholdet mellom kunsten og kapitalen, fra antikk til samtid. I tillegg har vi med utstillingsanmeldelser, reisebrev, tekstkunst og faste spalter.

Vi minner om at vi alltid søker nye redaksjonsmedlemmer og skribenter. Neste nummer skal ha temaet “teknologi” og har deadline 15. juni. Send en epost til tidsskriftet-paragone@ifikk.uio.no hvis du er interessert i å bidra!